ნინო მაისურაძე

კლინიკა "Le Clinics"

ოჯახის ექიმი

განათლება:

1978 – 1984 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი
1984 – 1985 ინტერნატურის კურსი ქალაქის 1 კლინიკურ სავადმყოფოში

საექიმო სტაჟი:

1984 წლიდან - დღემდე
საოჯახო მედიცის რეზიდენტურის პროგრამის დირექტორი

სახელმწიფო სერთიფიკატები:

ნებადართული სპეციალობა - საოჯახო მედიცინა